Tuin verlichting

Tuin verlichting · 24. januari 2020
Jij en ik leven steeds meer in een slimme wereld. Zelfs in de tuin staat de technologie niet stil.Denk maar aan maai robots, de plantlink, high tech beregening, accu tuingereedschappen maar ook smart- verlichting die je met je smartphone kunt aansturen en zelfs van kleur kunt lalten veranderen.
1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.